Kunstexpositie in De Annenborch geopend

Woensdagmorgen 7 oktober heeft de voorzitster van de bewonerscommissie, mevrouw Nelissen, in De Annenborch een tentoonstelling geopend van tien kunstwerken.
Deze werken zijn belangeloos door de kunstenaars beschikbaar gesteld en worden op zaterdag 6 november geveild tijdens het evenement Vocaal Locaal in De Kentering.
De opbrengst komt geheel ten goede aan de Stichting Vrienden van De Annenborch en dus direct aan de bewoners van het zorgcentrum.