Protestdemonstratie turnvereniging OJC

Een heuse demonstratie in de hal van het Stadhuis mocht ook niet baten, net ze min als het betoog van bestuurslid Ben Lambregts.
Het bracht de coalitiepartijen niet op andere gedachten.
Het voorstel van het college van B en W kan in de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 12 oktober rekenen op de steun van een meerderheid van de raad (CDA, VVD, PvdA en GroenLinks).
Conclusie OJC: ‘Vanuit de gemeente is er nimmer de politieke wil geweest om werkelijk te zoeken naar een oplossing die recht doet aan alle problemen.
Naar onze mening ligt die oplossing wel degelijk binnen handbereik’.
‘Het bestuur van Gymnastiek en Turnvereniging OJC Rosmalen is er van overtuigd dat de Raad op basis van het bovenstaande niets anders rest dan het huidige voorstel naar de prullenbak te verwijzen.
Het is de enige manier om besluiten te kunnen uitleggen en politiek geloofwaardig te houden’.