Zandhazendurp van toen (deel 1)

Met de oprichting van de stichting ‘Vrienden van het Rosmalens Carnaval’ op 12 oktober 1965 kon het georganiseerde carnaval in Rosmalen van start gaan.
De stichting koos voor het Rheinisches carnaval, wat betekent dat een carnavalsorganisatie kiest voor een samenstelling bestaande uit een prins met adjudant en Raad van Elf, hofkapel en dansmariekes.
De naam Zandhazendurp is afkomstig van het rijm: Rosmalen is een ellendig land, ‘s-Winters in ’t water en ‘s-Zomers in ’t zand.
Rosmalen ligt op de scheiding van Brabant en het Gelderse rivierengebied, op de scheiding van zand en kleigrond.
Weinig groeizame grond, die in de volksmond “klapzand” wordt genoemd.
Veel grasland, koeien en bovenal veel hazen en konijnen.
Het is daarom niet zo moeilijk dat Rosmalen tijdens de doldwaze carnavalsdagen Zandhazendurp wordt genoemd.
Mart van Drunen werd, als Prins Mart d’n Eerste, de eerste prins van Zandhazendurp met aan zijn rechterhand adjudant Albert Verstappen.
Enkele jaren later zouden ook nog Cees de Graaf en een broer van Mart, Richard van Drunen, als adjudant fungeren.
Mart zou deze zware taak zeven jaar volhouden.
Onvolprezen ceremoniemeester was Jos de Letter.
De hofkapel werd samengesteld en er werd driftig gerepeteerd; de dansmariekes leerden de eerste pasjes.
Partycentrum De Kentering werd de residentie van prins, adjudant en Raad van Elf en was tijdens carnaval het domein van deinende en feestende mensen.
In de loop der jaren moest een extra tent soelaas bieden om de grote hoeveelheid carnavalsvierders een plek te kunnen bieden.
De eerste Zandhazendurper werd gedrukt met daarin het programma voor vier dagen feest .
Op 20 februari 1966 droeg burgemeester Molenaar voor het eerst de sleutel van Rosmalen over aan Z.D.H. Prins Mart d’n Eerste.
Prins Mart d’n Eerste heerste gedurende vier dagen over zijn onderdanen.
Het eerste jaar Zandhazendurp was een feit.
De eerste carnavalsoptocht, startend in de Molenstraat en eindigend in de Raadhuisstraat, trok door Zandhazendurp.
De prijsuitreiking aan het einde van de optocht vond plaats vanaf het plein voor De Kentering.