Timmers Rosmalen: een begrip in Nederland

In november was het zestig jaar geleden dat Marinus Timmers in Rosmalen de basis legde voor Bouwbedrijf Timmers.
Intussen staat met algemeen directeur Rini Timmers (1951) de derde generatie aan het roer van de onderneming waar ongeveer tweehonderd mensen werkzaam zijn.
De aannemer was de eerste decennia voornamelijk in Rosmalen en omgeving actief met onder meer sociale woningbouw.
Hele Rosmalense wijken, zoals ?t Ven en Gele Hoeve, zijn door Bouwbedrijf Timmers gebouwd.
Gaandeweg werd het werkterrein groter en nam ook de omvang van de projecten toe.
Was eerst Brabant nog de grens voor de activiteiten, het werd al snel Zuid Nederland en later heel Nederland waar de bedrijfsbussen van Timmers bij bouwprojecten te zien waren.
Tegenwoordig staat het bedrijf op drie pijlers: utiliteitbouw, woningbouw en onderhoud & renovatie.
Er worden omvangrijke projecten gerealiseerd zoals winkelcentra, scholen, appartementencomplexen, penitentiaire inrichtingen en complete woonstraten.
Timmers werkt veel voor projectontwikkelaars zoals Foruminvest en Rabo Vastgoed, maar heeft ook planontwikkelaars in eigen huis.
Verspreid over het land worden met regelmaat eigen, voornamelijk woningbouwprojecten, ontwikkeld en uiteraard gebouwd.
Het bedrijfsonderdeel onderhoud en renovatie draagt belangrijk bij aan de jaaromzet van de onderneming.
Dat onderdeel is sterk in de om- en verbouw van winkels zoals voor Jumbo, horecazaken en kiosken op NS stations.
Op dat soort werk rust altijd een grote tijdsdruk.
De directie van Timmers ontwikkelde enkele jaren geleden een visie en strategie die erop gericht was om ervoor te zorgen dat te allen tijde iedere opdrachtgever, van welke omvang dan ook, bij hen terecht moest kunnen.
De schaalgrootte mocht daarvoor geen belemmering gaan vormen.
Bovendien mocht er door de opschaling geen vakmanschap verloren gaan.
In die lijn paste het,  dat de afgelopen vijf jaar een viertal kleinere, maar  regionaal sterke,  bouwbedrijven werden overgenomen.
Gezamenlijk wordt een jaaromzet van circa 40 miljoen euro bereikt, waarmee Timmers tot de middelgrote bouwondernemingen behoort.
Bouwbedrijf Timmers ziet in het jubileum geen aanleiding om groots te feesten.
In de stijl en de cultuur van de onderneming past meer dat met de medewerkers wordt stilgestaan bij deze mijlpaal.
Het bedrijf hanteert vanaf de oprichting een personeelsbeleid dat gericht is op het respecteren van de medewerkers als mens.
Voor veel medewerkers reden om jarenlang trouw te blijven aan de onderneming.
Al wordt er dan niet uitbundig gefeest, wel heeft Timmers het jubileum aangegrepen om de huisstijl van de vijf bedrijven te moderniseren en op elkaar af te stemmen.
Voortaan is zichtbaar dat de vijf zusterbedrijven tot één familie behoren: Timmers Rosmalen.