Zandhazendurp van toen …. (deel 3)

In 1975 werd de jeugdraad opgericht; dertien jongens die, onder deskundige leiding van de heer en mevrouw De Goeij de taken van jeugdprins, adjudant en Raad van XI op zich gingen nemen.
Acht jaar lang bestond de jeugdraad alleen uit jongens.
Op verzoek van een basisschool kregen vanaf 1983 ook meisjes de gelegenheid deel uit te maken van de jeugdraad.
Carnaval 1976, het eerste lustrum, elf jaar georganiseerd Zandhazendurps carnaval, met Prins Richard dun Urste.
Tevens het elf-jarig bestaan van Hofkapel De Zandhazen en de dansmariekes.
De Hofkapel begon met dertien muzikanten die allemaal lid waren van de harmonie en onder leiding stonden van kapelleider Albert van Nuland.
De meeste leden bleven die eerste elf jaar lid; Dorus Kerkhof op tuba was het oudste lid.
De hofkapel heeft van het begin af aan een eigen bestuur gehad, waardoor het mogelijk was om ook zonder prins en zijn gevolg op te treden.
De hofkapel werd vooraf gegaan door een tamboer-maître, In het begin was dat Gontje Kerkhof, zij werd opgevolgd door Diny de Laat, daarna Anja van de Liefvoort, Henny Swanenberg, Karin Kerkhof en de rij werd gesloten door Corrianne van Hassel.
Momenteel heeft de hofkapel geen tamboer-maître, omdat het niet meer past in de huidige vorm van carnaval vieren.
Carnaval 1977; Prins Richard dun Urste regeert voor de derde maal over Zandhazendurp met zijn lijfspreuk: “Zoek toch op den vreemde niet, wat het eigen dorp u biedt!”.
In 1977 bestaat Soos Satisfaction, die altijd nauw verbonden is geweest met het georganiseerd carnaval, tien jaar.
Ter gelegenheid hiervan werd op 7 januari een carnavalsplaat van De Zandhupkes uitgebracht.
De prins en zijn gevolg brachten in 1977 onder meer bezoeken aan de cafe’s Marktzicht, De Drie Linden, ’t Centrum, ’t Mulderke, De Heibloem en café Van der heijden.

Waar blijft de tijd!