Zandhazendurp van toen …. (deel 4)

Inmiddels zijn we in onze terugblik aangekomen bij het carnavalsseizoen 1978-1979.
Een nieuw jaar met een nieuwe prins. Prins Friso dun Urste zwaait de scepter over Zandhazendurp.
In het dagelijks leven heet hij Minze Stuiver; hij woont in Rosmalen, maar komt van origine uit Friesland.
Aanzijn rechterhand adjudant Harry Gruben.
Zandhazendurp kent in deze periode al meerdere carnavalsverenigingen: De Doordraaiers, De Heidonkers en De Oetelhaozen.
Wijlen mevrouw Sjaan van ’t Root heeft niet alleen de begeleiding van de dansmariekes in handen, ze steekt de dansmariekes dat seizoen ook in nieuwe pakjes.
De dansmariekes worden op dat moment getraind door Ria van de Sangen uit Nuland.
In november wordt ter gelegenheid van het 15-jarig jubileum een dansmariekes toernooi gehouden in De Kentering.
Henk Teulings neemt de voorzittershamer over van Jos de Letter die, vanwege de leeftijd van 65 jaar, conform de statuten moet stoppen met deze functie.
Carnavalszaterdag vinden traditiegetrouw de kinderfeesten plaats voor kleuter- en lagere scholen, gevolgd door het feest voor het zorgenkind op zondag.
Bij de jeugd regeert Jan d’n Eerste (Jan Gosgens) over het Zandhazenrijk.
Voor het eerst moest de jeugd zich door middel van een buut presenteren aan een jury.
Het feit dat de jeugdprins echt gekozen werd, bleek goed aan te slaan, want tot op de dag van vandaag wordt de jeugdprins(es) nog steeds op deze manier gekozen.
Carnaval 1979; Prins Friso dun Urste regeert voor het tweede seizoen over Zandhazendurp.
Bij de jeugd regeert Andreas d’n Urste over Zandhazenrijk.
Hintham viert carnaval in de Oetelhaozenhof en organiseert op carnavalszaterdag een grootse kinderoptocht door de straten van Hintham.
Op de pronkzitting treedt Jo van Hoof dat jaar voor het laatst op met zijn creatie Kobus; hij weet de zaal als nooit tevoren “plat te krijgen”.
In 1979 neemt burgemeester Molenaar afscheid en vanaf dat moment wordt het openingswoord in de Zandhazendurper geschreven door burgemeester Burgers die zich, naar eigen schrijven, al meteen een Zandhaas voelt.