Zandhazendurp van toen ….. (deel 6)

We zijn in onze terugblik aangekomen bij carnaval 1986, het 2e regeringsjaar voor Prins Antonius d’n Urste.
Kentering kasteelheer Bert van ’t Schip verlaat na 21 jaar zijn schip om te gaan genieten van zijn vrije tijd.
Slechts weinigen weten dat hij het was die in augustus 1965 de aanzet gaf voor een eigen Rosmalens carnaval.
De mini garde wordt opgericht met als doel, de grote garde bij vertrek van dansmariekes aan te kunnen vullen met meisjes die al wat ervaring hebben.
Tijdens de jeugdraadverkiezing zetten zij hun eerste aarzelende dansjes op de planken.
Na twee jaar draagt Prins Antonius zijn taak over aan Prins Frank d’n Urste (Frank Bos) met als adjudant Rien van Hassel.
Henk van Beers stapt in de politiek en moet daarom zijn functie als ceremoniemeester neerleggen. Jim van Brakel neemt zijn taak over.
Carnaval 1987, Zandhazendurp bestaat 22 jaar en dat moet gevierd worden! De stichting Vrienden van het Rosmalens Carnaval eert de leden die al 22 jaar lid zijn.
Om dit jubileum te vieren wordt een H. Mis opgedragen in de Lambertuskerk, gevolgd door een grootse receptie in De Kentering.
Uiteraard stond dat hele seizoen in het teken van 22 jaar Zandhazendurp.
Dit betekende dus ook 22 jaar Hofkapel De Zandhazen.
Na de boerenkiel van de eerste twee jaar gaat de hofkapel al weer enige jaren gekleed in rode jasjes met zwarte pantalon en zwarte kolbak.
Tegenwoordig momenteel gaan ze moderner gekleed, in een rode kiel met logo opdruk op de rug.
Het lastige hoofddeksel is afgezet.

We gaan verder en komen bij het carnavalsseizoen 1987-1988.
Voorzitter Carel van Nunen draagt zijn hamer over aan Tiny van Griensven en prins Frank d’n Urste gaat zijn tweede seizoen in met zijn motto:
Es ’t gu, dan gugget.
De Raad van XI is aan vernieuwing toe en plaatst voor het eerst in de geschiedenis een oproep voor nieuwe leden in de Zandhazendurper.
Jeugdprins Tim zwaait de scepter over het jeugdcarnaval met Adjudante Gwendolijn en Raadsheer Erik.
Na twee jaar neemt Prins Frank d’n Urste afscheid; hij draagt zijn taak over aan Prins Peer dun Urste.