Huldiging bij vrijwillige brandweer

Op de jaarlijkse feestelijke bijeenkomst van het brandweerkorps Rosmalen werden door de kersverse commandant van de brandweer ‘s-Hertogenbosch, Joost Knopper, een aantal korpsleden in het zonnetje gezet.
Joost had na zijn installatie; ‘even het gevoel in een soort dierentuin terecht te zijn gekomen, tenminste als ik de records er op nasla.
Een kat uit een boom gered, een paard uit de sloot getrokken, brandje in de Gruttoborch en brand aan de Vinkenweg.’
Ook heeft Joost wat moeite gehad met het dialect maar is daar inmiddels aan gewend geraakt.
Joost prees chaufeur en pompbediende Nico Gevers met zijn 25-jarig jubileum en overhandigde hem een onderscheiding als bewijs voor zijn trouwe diensten.
Ook werden er vier nieuwe corpsleden voorgesteld, twee van hen kregen de semafoon overhandigd, een teken dat ze aan de slag kunnen.
Corpslid Gerrit v. d. Berg werd bevorderd.
Van corpslid Bert Visser die na ontbinding van de brandweer-Empel naar Rosmalen is gegaan werd afscheid genomen omdat hij daar de leeftijd voor had.
De openingszin van zijn dankwoord ‘ik zal het kort maken want ik ben geen prater’ werkte dusdanig op de lachspieren van de aanwezigen dat hij zijn toespraak moest onderbreken.
Bert is wel een prater maar niet zozeer een spreker!
‘Maar ik heb voor vervanging gezorgd’ zij hij.
Twee van zijn zoons zijn ook lid van het corps.
Na afronding van het officiele gedeelte van de avond moest er door Nico en Bert nog een proef van bekwaamheid worden afgelegd door te antwoorden op enige vragen, waarbij degene met het juiste antwoord op de bekende ‘Kopspijkers’ manier, een forse spijker in een stam moest slaan.
Wat ze niet wisten was, dat er in de stam een staalplaat was aangebracht die het wel heel moeilijk maakte de spijker er dieper in te slaan, maar vereende kracht werd ook tenslotte de staalplaat doorboord.